example

תכנית התמחות בלימודי קנאביס רפואי במסגרת התואר במדעי ההתנהגות היא תכנית אקדמית מקיפה, ראשונה מסוגה בארץ, ייחודית במתכונתה בעולם.

בשנים האחרונות תחום הקנאביס הרפואי צובר תאוצה בישראל ובעולם כולו ומעורר עניין רב בקרב אנשי מחקר, רפואה, תעשיה ויזמות טכנולוגית ועסקית. בד בבד עם התפתחות התחום עולות סוגיות חברתיות, משפטיות ואתיות בעיגון השימוש במוצר. החשיבות הרפואית, המחקרית והעסקית הגלומה בתחום מצריכה פיתוח של תשתית אקדמית שתכשיר כניסה של הבוגרים לתחום זה, תוך הקניית ידע והיכרות עם התחום על היבטיו השונים.
 
 
דבר ראש החוג למדעי ההתנהגות, ד"ר אפרת בראל

ההתמחות בקנאביס רפואי, במסגרת החוג למדעי ההתנהגות נולדה מתוך צורך אמיתי שעלה מן השטח. מטרת ההתמחות להכשיר את בוגרינו למקצועות חדשים אלו בתחום הקנאביס הרפואי תוך אקדמיזציה של התחום. התחום כולל חוליות מרובות בשרשרת הערך, על כן הבוגרים שלנו ייחשפו ללימודים מעמיקים בכל אחת מהחוליות בשרשרת בשלושה מקבצים עיקריים: רפואה ופרמקולוגיה; בסיס בוטני וביולוגי; משפט וכלכלה. הבסיס הלימודי הנרחב יאפשר לבוגרינו להבין את השרשרת הערך כולה וכך שילובם בשדה יהיה בעל ערך מוסף ייחודי לתחום.

example
 
אקדמיה וקנאביס רפואי?
 
החוג למדעי ההתנהגות מקנה לבוגריו את תשתית הידע האקדמי במגוון קורסים בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. דיסציפלינות אלה, בשילוב ההתמחות החדשה בקנאביס רפואי מכשירות את הבוגרים להשתלב בצמתים מגוונים לאורך שרשרת הער בתחום.
example
 
במה אוכל לעסוק כבוגר ההתמחות?

תחום הקנאביס הרפואי כולל שרשרת תהליכית המורכבת ממקצועות מוכרים כחקלאים, בוטנאים, מהנדסי ייצור, מנהלי ייצור, יזמים עסקיים, רופאים, רוקחים, כימאים, ביולוגיים, משפטנים, תועמלנים ועוד.
התפתחות התחום בעולם, מייצרת עיסוקים ומקצועות חדשים בשדה הטיפולי, המחקרי והמקצועי: אדמיניסטרטורים, מנהלי פרויקטים, מתאמי/יועצי טיפול, מתאמי מחקר ועוד.
example
מה כוללת ההתמחות?
 
ההתמחות תקיף שלושה מקבצי לימוד בהיקף של 26 נ"ז:
גידול וייצור קנאביס רפואי | רפואה ופרמקולוגיה | כלכלה ומשפט 
כל סטודנט ילמד קורסים אקדמיים משלושת המקבצים. בשנה ג' הסטודנט ישתלב בפרקטיקום בחוות גידול, במפעלי ייצור, בחברות הזנק, בחברות פארמה או במכוני ייעוץ ובסמינר מחקר בחטיבות מו"פ (מחקר ופיתוח) בחברות פארמה של קנאביס רפואי או במעבדות מחקר אוניברסיטאיות (לדוגמא: בטכניון, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה ועוד).
להלן דוגמה לקורס מכל מקבץ:

שוק הקנאביס
שוק הקנאביס מהווה פלח תעשייתי צומח בכלכלה העולמית. בקורס, יחשפו הסטודנטים לידע אודות שוק הקנאביס העולמי והמקומי, קרנות, חברות הזנק וחברות תרופות.
הסטודנטים ילמדו על מאפייני תעשיית הקנאביס הרפואי בחקר סוגי עסקים ותפקידי מפתח בארגוני ייצור ומסחר לצד מנגנוני בטיחות וכשירות. בקורס יחשפו הסטודנטים למושגי מפתח בניהול משאבים וניהול סיכונים, וכן ילמדו על יבוא ויצוא קנאביס רפואי תוך בחינת השלכות יחסי הסחר הבין-לאומיים.
קנאביס רפואי - ביולוגיה ובסיס בוטני 
הקורס יחשוף את הסטודנטים להסטוריית הגידול של צמח הקנאביס ויקנה מושגי יסוד באשר לבסיס הביולוגי והבוטני של צמח הקנאביס: בוטניקה, טקסונומיה ומטבולומיקה. בקורס ילמדו על הזנים השונים ועל הרכיבים הפעילים בצמח (THC, CBD, CBN, CBG, מולקולות ותרכובות אורגניות נוספות: טרפנים, טרפנואידים, פלבנואידים), על תהליכי גידול, ריבוי וגנטיקה. 

 
קנאביס ורפואה 
קיימת עדות לצריכת קנאביס מסיבות רפואיות מזה אלפי שנים. כיום, השדה המחקרי והקליני מתעתדים להתחקות אחר עדויות אמפיריות באשר לסגולות הרפואיות של צמח הקנאביס – על זניו השונים ועל מרכיביו השונים. בקורס יסקרו השימושים הרפואיים של הקנאביס וניהול הטיפול בתחומים שונים: כאב, הקלה סמפטומטית בתנאים שונים, מעורבות הקנאביס בטיפול במחלות כגון: אפילפסיה, סרטן, מחלות אוטואימוניות, מחלות דהגנרטיביות ועוד.
example

מה תנאי הקבלה להתמחות?
עמידה בתנאי הקבלה לחוג למדעי ההתנהגות. הבחירה בהתמחות נעשית בסוף שנה א'. לאור מגבלת מקומות התנסות מעשית (פרקטיקום) והמחקר, יוכלו להגיש מועמדות סטודנטים שהציון שלהם יעמוד על 88 בכל אחד מהקורסים הבאים הנלמדים בשנה א':
קנאביס ורפואה | סטטיסטיקה תיאורית | סטטיסטיקה הסקתית | מבוא לפסיכולוגיה | יסודות פיזיולוגיים של ההתנהגות
ראיון אישי
העדר רישום פלילי קודם

התמחות בקנאביס רפואי - אקדמית עמק יזרעאל from תמר on Vimeo.

סטודנטים הלומדים בחוגים אחרים יוכלו להשתתף בקורסים נבחרים מתוך ההתמחות, במסגרת קורסי הבחירה החל משנה ב'.

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך